Invacare Soft Tilt

Säng med olika funktioner

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Broschyr och hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Invacare Soft Tilt är ett nytt innovativt system som designats för att automatiskt ändra brukarens läge i sängen samtidigt som det underlättar för personalen i samband med förflyttningar i det dagliga vårdarbetet. Soft Tilt installeras enkelt på de flesta sängarna från Invacare, och fungerar
tillsammans med sängens övriga funktioner och madrass. Soft Tilt kan programmeras för att under natten automatiskt, med förbestämda tidsintervall och vinklar ändra brukarens läge. Användning minskar tryck och förebygger utvecklingen av trycksår. Vid automatisk användning kommer vingarna aldrig att höjas mer än 40°, detta för att garantera optimal
säkerhet och komfort medan brukaren sover. Soft Tilt kan hanteras manuellt av en person vilket gör den idealisk för användning i vårdsituationer med begränsade resurser. Den lätthanterade manöverdosan tillåter vårdaren
att höja vingarna upp till 80°, vilket underlättar omvårdnad och applicering av glidlakan. När Soft Tilt används tillsammans med sängens övriga funktioner hjälper den vårdaren att med minsta ansträngning, på ett säkert sätt förflytta
brukaren från liggande i säng till sittande på sängkant och stående. Tack vare de tysta, smidiga och automatiska rörelserna hos Soft Tilt, möjliggörs en lugnare och mer ostörd sömn. Dessutom förbättras vårdarens arbetsmiljö och risken för arbetsskador i samband med förflyttning och omvårdnad kan
minskas.

Produktbilder

Behov och nytta

  • Bibehålla eller öka trygghet för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.
  • Bibehålla eller öka aktivitet och hälsa för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Automatisk tryckavlastning vid sängliggande för att motverka risk för trycksår och möjliggöra en ostörd sömn
Hjälp vid vändning i säng i samband med omvårdnad för att få en smidig förflyttning både för användare och vårdare

Exempel på produktimplementering

Implementerad på exempelvis vårdboenden och hemsjukvård.

Vi sparar ingen användardata, enbart köpare kopplat till serienummer.

Engångskostnad alt. hyra

Invacare AB

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Invacare är idag ett av världens största företag inom hjälpmedelsbranschen som tillverkar och säljer produkter för funktionshindrade och äldre med inriktning på återskapande av en aktiv livsstil. Invacare är en global verksamhet med huvudsäte i Ohio, USA.

Tillverkning sker på flera olika platser i Europa i egna fabriker. Säljbolaget
Invacare AB har idag ett 60-tal anställda och huvudkontor i Spånga.

Affärsidé
Att i samarbete med marknaden och vårt moderföretag ta fram och tillhandahålla funktionellt högtstående hjälpmedel med god totalekonomi och hög kvalitet för funktionshindrade och äldre personer.

Målsättning
Invacares kärnkompetenser är design, marknadsföring och leverans av kvalitetsprodukter till förmånliga priser. Vi utvecklar våra produkter genom samarbete med marknaden så att de skall vara lätta att använda både för brukare och vårdare och vår målsättning är att ge marknadens bästa service samt att tillhandahålla kunskap och utbildning kring produkterna.

I sortimentet finns bl.a.
• Manuella rullstolar – aktiva, allround, komfort
• Drivaggregat
• Eldrivna rullstolar
• Scooters
• Gång- och hygienhjälpmedel
• Sängar för sjukvård och hemvård
• Madrasser
• Sitt- och ryggdynor samt ryggsystem
• Personlyftar- stationära och mobila
• Lyftselar
• Oxygenprodukter och andningshjälpmedel

 

Rulla till toppen