i-Balans Stödbehovsmätningmetod

i Balans Logo

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

-Balans är en webbaserad stödbehovsmätningsmetod med ICF-struktur. De webbaserade systemen används för insatsmätning, sammanställning, resursfördelning och analys inom vård och omsorg.

i-Balansmetoden används för stödbehovsmätning, uppföljning, överblick, uppföljning och kontroll  av kärnverksamheten i vård och omsorg. i-Balansmetoden utgår från effektivitetsbegreppet -att resurserna skall fördelas utifrån behoven hos brukarna.

i-Balans SAAS verktyg räknar ut individens stödbehovsnivån, enheters och verksamhetens samlade bemanningsbehov, förläggning och omfattning av olika aktiviteter m.m. Allt presenteras i scheman, grafer, sammanställningar, rapportmallar och listor för att förenkla samt skapa överblick.

Produktbilder

Behov och nytta

i-Balans hjälper brukaren med att sätta dennes behov i centrum via en ICF baserad stödbehovsmätning.
i-Balans hjälper personalen få översikt över brukarens behov och schema.
i-Balans hjälper enheten få klarhet i bemannings behov för effektivitet.
i-Balans hjälper enhets och verksamhets chefer ta smarta beslut baserat på brukare, personal och enhets data.
i-Balans hjälper organisationen analysera, planera och ta rätt beslut vid omorganisationer eller förändringar.

Exempel på produktimplementering

Karlshamn, Ale, Ronneby och Olofström använder redan i-Balans. Fem till kommuner är redo att starta när SITHS eID inloggning är klar (redo inom 3 veckor från datum 14/4 -23)

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter

Abonnemang

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

i-Balans stödbehovsmätningsmetod är framtagen av Leg. Arbetsterapeut Monica Ring med 30 års erfarenhet inom Äldreomsorg och LSS-verksamhet. i-Balans korrelerar med IBIC i enlighet med social styrelsens rekommendationer e-hälsa Vision 2025.

” Min mission är att hjälpa verksamheter i vård och omsorg att sätta fokus på kärnverksamheten – att sätta individens behov i centrum när resurserna skall fördelas.”

Monica Ring, grundare i-Balans

Rulla till toppen