Habbie

kvinna som tränar med hjälp av en app

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

En digital tjänst för rehabilitering, habilitering och förebyggande träning i hemmet, på boenden eller offentliga lokaler.
Patienten ser en instruktör som utför övningarna på en digital skärm, samtidigt ser patienten sig själv bredvid instruktören. Detta gör att de tränar tillsammans och det gör träningen roligare samt säkerställer att övningarna utförs rätt.

Ett alarm påminner om träningen dagligen, på den tid man själv valt, vilket gör att träningen inte glöms bort.

En utvärdering av hur varje träningspass kändes görs vilket ger mer motivation till den som tränar, någon tar faktiskt del av det jag gör, och ger vårdgivande personal daglig feedback för att kunna uppgradera eller förändra träningen, på distans, om så behövs.

Tjänsten är framtagen tillsammans med Fysioterapeut, Arbetsterapeut, Undersköterska, Verksamhetsutvecklare, Patienter och experter inom tillgänglighet, tjänstedesign och tjänsteforskning.

Tjänsten är plattformsoberoende och fokus är ökad motivation, ökad tillgänglighet och enkelhet. Detta för såväl patient/kund som vårdgivande personal/organisation.

Produktbilder

Behov och nytta

De äldre blir fler och fler vilket innebär ett ökat vårdbehov. Antalet personer som ska klara av att ge en bra vård ökar inte i samma takt vilket kräver digitala lösningar som kan komplettera och avlasta vårdgivare och medarbetare.

Med Habbie kan träningen bedrivas i hemmet och vårdgivande personal kan på distans få rapporter om hur träningen går och de kan enkelt ändra övningar eller antalet repetitioner utan att behöva besöka patienten. Antalet besök kan därmed minskas, tidsbesparing som är ett måste för att klara av vården, men patient och personal har ändå en tätare kontakt vilket är positivt för alla.

Patienten kan sköta träning och ge feedback från hemmet.
Personal kan få feedback och göra uppdateringar direkt från kontoret.
Personal får dessutom en rapport efter genomförd träningsperiod som kan sparas för att förenkla dokumentation efter avslutad träningsperiod.

Genom att patienten ser sig själv och kan jämföra sina övningar med instruktörens övningar säkerställs att övningarna görs på rätt sätt.
Det är roligare att träna när man ser sig själv bredvid instruktören och genom att tjänsten är utformad för att vara enkel att använda blir träningen utförd.
Det behövs ingen digital vana utan tjänstedesignen som är gjord innebär att användaren intuitivt förstår hur de ska göra. Vilket leder till bättre resultat och ökad motivation.

Tjänsten kan även användas på äldreboenden, resurscentrum, LSS-boenden, arbetsplatser med mera. Antingen som rehabilitering eller habilitering. Men stor nytta kan den även göra som förebyggande träning för att undvika fall eller skador. Oavsett ålder hos användaren.

Exempel på produktimplementering

Karlstads kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen. Idag har 20 Fysioterapeuter tillgång till tjänsten och använder den för träning i hemmet hos äldre.
I september ska x-antal arbetsterapeuter på Karlstads kommun utbildas för att börja använda tjänsten.
På workshop den 2 juni 2022 framkom att patienterna tycker att det är roligare att träna och att det också är mer motiverande.
Personalen anser att användargränssnittet där de lägger upp patienter och övningar är lätt att använda.

Habbie används även på ett äldreboende samt på ett så kallat Resurscentrum dit patienter kan gå för att genomföra träningen framför en större skärm. Där är träningspassen mer allmänt hållna och inte personligt utformade för var och en.

För att få reda på kontaktperson kan du kontakta oss på Habbie HealthTech AB.

  • Produkten hanterar personuppgifter

För vårdgivaren är det en licensavgift per månad för:
– Personlig licens per vårdgivande medarbetare
– Fast licens för installation på boende/rehabcenter eller annan lokal där allmän träning kan bedrivas.

Befintlig hårdvara kan användas om sådan finns, exempelvis surfplattor eller Smart-TV. Önskas hjälp med inköp av lämplig hårdvara bistår vi med detta.

Kontakta oss på Habbie, info@habbie.se eller se mer information på Habbie.se

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Habbie HealthTech AB är ett bolag som fokuserar på tjänsten Habbie.
De fyra delägarna ägde och drev tidigare innovations och kommunikationsbyrån Bacill Sverige AB, där Habbie utvecklades med start 2019.
Sedan 2022 har Habbie lagts i ett eget bolag för att fullt fokus ska kunna läggas på vidareutveckling och försäljning av tjänsten.

Rulla till toppen