GPS-larm SmartSole med PosifonCare

Bild på Smartsole

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

PosifonCare och Smartsole är ett unikt GPS-larm för den som av olika anledningar vill eller behöver ha sitt larm placerat i skorna. SmartSole möjliggör fysisk aktivitet och självständighet för personer som behöver stöd i att orientera sig hem. PosifonCare kan genom individanpassning meddela anhöriga eller omsorgspersonal om var användaren befinner sig. En mycket uppskattad funktion är att skapa ett trygghetsområde där den enskilde är trygg men om användaren går utanför detta sänds information om det. Trygghetsområde kan variera i såväl antal som geografiskt område samt tid på dygnet.

För att möjliggöra fysisk aktivitet oavsett förutsättningar och behov av stöd utvecklades PosifonCare tillsammans med aktiva kommuner i en forskning- och utvecklingsmiljö med fokus att möjliggöra användande för fler målgrupper, att kvalitetssäkra larmåtgärderna samt att säkerställa att alla användare av våra GPS-larm får den hjälp de önskar och är i behov av. Ett stort arbete har varit målgruppen med nedsatt beslutsförmåga. Med ambition att städja denna målgrupp har arbetsmetodiker, kommunikationsstöd, samtyckesunderlag och mycket mer utvecklats.

Med GPS-enheten i skorna bär brukaren inte något synligt larm som kan störa eller tas av. SmartSole är ett diskret sett som underlättar för den som lätt glömmer, och inte vill bära en telefon, alternativt en armbands- eller fickenhet.
SmartSole finns i flera storlekar för att kunna passa så många som möjligt. Smartsole är alltid påslagen, med energisparläge för lång batteritid. GPS-larmet aktiveras vid rörelse. En varning skickas när batterinivån blir låg. Smartsole är en innovativ lösning med all elektronik inkapslad i sulan och kan läsa av riktningsändringar och acceleration, och tar positioner vid rätt tillfällen. Enheten är vattentät och gjord för att klara alla de miljöer som skor vanligtvis utsätts för.

För mer information kontakta Posifon hemsidan, länk till hemsidan: www.posifon.se

Produktbilder

Behov och nytta

PosifonCare tillsammans med GPS-larmet SmartSole är ett stöd för de som önskar en skosula utrustad med ett mobilt trygghetslarm som fungerar såväl inomhus som utomhus. PosifonCare är resultatet av att flera kommuner gick samman i en forskning- och utvecklingsmiljö där de ville få medborgare att bibehålla och stärka fysik aktivitet såväl självständigt som tillsammans med andra. Fokus var att möjliggöra användande i stor skala, att kvalitetssäkra larmåtgärderna samt att säkerställa att alla användare av GPS-larm får den hjälp de önskar och är i behov av. Alla funktioner och dess inställningar görs på distans i PosifonCare där flera GPS-larm är integrerade och fungerar tillsammans på ett enkelt och effektivt sett. PosifonCare möjliggör således  individanpassning för att möta flera behov och önskemål.

Exempel på produktimplementering

GPS-larm används idag av majoriteten av Sveriges kommuner. Vi delar gärna med oss av kontaktpersoner till dig. 

Kontakta oss så tar vi fram en kontaktperson efter dina önskemål och behov.

  • IT-säkerhet och säker hantering av personuppgifter är av allra största vikt vid användande av GPS-larm.
  • GPS-larm genererar indirekta personuppgifter (positioner var en person befinner sig mm).
  • Vi har därför ansträngt oss i denna fråga för att kunna säkerställa att vi erbjuder en kvalitetssäkrad och tillförlitlig tjänst.
  • Vid önskemål finns en omfattande dokumentation krig IT-säkerhet.

PosifonCare används av såväl kommun som privatperson och har då olika modeller för detta. För mer information hänvisas till hemsidan

Posifons tjänster erbjuds av över hundra kommuner. Kontakta Posifon för mer information.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Posifon AB är ett IT/telekom-företag som, baserat på app- och mobiltelefoniteknologi, utvecklar nya tjänster för ökad välfärd. Vi är ett innovativt och kundnära företag med huvudkontor i Göteborg. Vår vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet som ger en högre livskvalitet.

För att nå detta ska Posifon, för olika målgrupper, utveckla och erbjuda anpassade mobila trygghetssystem med avancerade kringtjänster. Posifon är marknadsledande i Sverige gällande GPS-baserade personlarm, även kallade mobila trygghetslarm, och medicinpåminnare

Rulla till toppen