GPS-larm Keruve med PosifonCare

Keruve Locator

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Med PosifonCare och Keruve ges möjlighet till ett flertal individanpassningar för de som behöver stöd att hitta hem. GPS-larmet Keruve har ingen larmknapp utan fungerar som ett passivt larm. Att Keruve är passivt innebär således att användaren inte kan larma självständigt utan enheten kan larma om brukaren lämnar ett förprogrammerat område eller om anhöriga eller personal vill positionera och se var brukaren befinner sig.

GPS-modulen är placerad i armbandet och därför går Keruve att använda tillsammans med användarens egna urverk. Det ingår ett elegant urverk för den som önskar. Finns både öppningsbara och låsbara armbandsalternativ.

Keruve erbjuder avancerad positionering såväl inomhus som utomhus. Inomhus via WiF och utomhus via GPS. Larmhantering och sökning kan med Keruve göras på flera olika sätt. Förutom via PosifonCare erbjuds även en specialanpassad platta som är designad att vara så enkel som möjligt för dem utan tillgång till Smartphone eller dator.

Individanpassningar möjliggörs i PosifonCare som är ett verksamhetssystem utvecklat tillsammans med aktiva kommuner i en forskning- och utvecklingsmiljö med fokus på att tillgängliggöra aktiviteter för fler, att kvalitetssäkra larmåtgärderna samt att säkerställa att alla användare av GPS-larm får den hjälp de önskar och är i behov av. Ett stort arbete har varit målgruppen med nedsatt beslutsförmåga. Med ambition att stödja denna målgrupp utvecklades arbetsmetodiker, kommunikationsstöd, samtyckesunderlag och mycket mer som är möjligt att ta del av.

Produktbilder

Behov och nytta

PosifonCare tillsammans med GPS-larmet Posifon Keruve är ett stöd för de som önskar en klocka utrustad med ett mobilt trygghetslarm som fungerar såväl inomhus som utomhus. PosifonCare är resultatet av att flera kommuner gick samman i en forskning- och utvecklingsmiljö där de ville få medborgare att bibehålla och stärka fysik aktivitet såväl självständigt som tillsammans med andra. Fokus var att möjliggöra användande i stor skala, att kvalitetssäkra larmåtgärderna samt att säkerställa att alla användare av GPS-larm får den hjälp de önskar och är i behov av. Alla funktioner och dess inställningar görs på distans i PosifonCare där flera GPS-larm är integrerade och fungerar tillsammans på ett enkelt och effektivt sett. PosifonCare möjliggör således individanpassning för att möta flera behov och önskemål.

Exempel på produktimplementering

GPS-larm används idag av majoriteten av Sveriges kommuner. Vi delar gärna med oss av kontaktpersoner till dig.Kontakta oss så tar vi fram en kontaktperson efter dina önskemål och behov.

  • PosifonCare är ett verksamhetssystem för GPS-larm som har utvecklats tillsammans med flera kommuner i ett forsknings- och utvecklingsprojekt
  • Vi kan idag erbjuda sju olika modeller av GPS-enheter som alla är fullt ut integrerade med PosifonCare.
  • IT-säkerhet och säker hantering av personuppgifter är av allra största vikt vid användande av GPS-larm.
  • GPS-larm genererar indirekta personuppgifter (positioner var en person befinner sig mm).
  • Vi har därför ansträngt oss i denna fråga för att kunna säkerställa att vi erbjuder en kvalitetssäkrad och tillförlitlig tjänst.
  • Vid önskemål finns en omfattande dokumentation krig IT-säkerhet.

PosifonCare används av såväl kommun som privatperson och har då olika modeller för detta. För mer information hänvisas till hemsidan, länk till hemsida: http://www.posifon.se

Posifons tjänster erbjuds av över hundra kommuner. Kontakta Posifon för mer information. Alternativt besök vår hemsida, länk till hemsida: http://www.posifon.se

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Posifon AB är marknadsledande i Sverige gällande GPS-baserade mobila trygghetslarm. Vi är ett kundnära och innovativt företag baserat i Göteborg. Vår vision är att alla, oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga ska känna sig trygga att självständigt kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Trygghet och självständighet ger en högre livskvalitet. Posifon är ansvariga för drift och teknisk utveckling inom den ideella rörelsen Landräddningen.
Rulla till toppen