E-Drop

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Broschyr och hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

DEN SMIDIGASTE VÄGEN TILL DIGITALA INKÖP

E-drop® är en tjänst med ett tempererat skåp som ger landets hemtjänster helt nya möjligheter att effektivisera verksamheten och möta morgondagens utmaningar med nya arbetssätt. Digitala inköp av dagligvaror och kylda matlådor levereras helt mottagningsfritt och plockas upp när det passar schemat bäst. Minskad tidspress för personalen och lättare att planera arbetsdagen är några av uppsidorna. Framför allt underlättas arbetet med leveranser till nyckelkunder väsentligt.

E-drop erbjuder en unik och innovativ tjänst genom en molnbaserad plattform som är enkel att använda för verksamheten och skapar stora möjligheter till verksamhetsutveckling.

I ett framtida samhälle med alltmer digitala äldre så kommer E-drop möjliggöra att många kan fortsätta vara självständiga och bo hemma betydligt längre. Plattformen är öppen för alla transportörer och e-handlare vilket gör det möjligt att för de äldre att lösa alla sina inköp till skåpen. Detta kommer avlasta äldrevården samtidigt som man skapar en bättre vardag och livskvalitet för våra äldre.

E-drop hanterar flera utmaningar för kommunala verksamheter utan att tumma på säkerheten och kvaliteten för de äldre och bidrar till målet mot visionen att erbjuda den bästa digitala välfärden. 

Produktbilder

Behov och nytta

Tidsbesparing – Digital handel och leverans av kylda matlådor innebär mycket koordinering av verksamheten. Genom att leverera till E-drops leveransskåp effektiveras verksamheten då man inte behöver planera in tider för leverans utan hämtar upp leveranserna när de passar schemat bäst. Den frigjorda tiden kan användas till mer värdeskapande arbetsuppgifter, ökad kapacitet och förbättrad kvalitet.

Kostnadseffektivitet – Genom att ta emot leveranser som går direkt till E-drops leveransskåp reducerar man antal timmar för utförandet av digitala inköp.
Optimerade leveranser ger dessutom färre transporter och minskade utsläpp vilket medför minskad kostnad för transport och tid.
En kvalitativ nytta ger högre service, förbättrad arbetsmiljö och färre förseningar.

Trygghet – med leverans direkt till leveransskåpet hämtar personalen upp varorna inför sitt nästa besök hos slutmottagaren. Det bidrar till att de äldre inte behöver öppna dörren för en okänd person som levererar varor utan det är alltid samma trygga ansikten som kommer. En extra trygghet för nyckelkunder då den äldre vet att det alltid är personal som kommer in och öppnar dörren.
Trygga och säkra leveranser med en obruten kylkedja.

Självständighet – Genom att ha ett leveransskåp hemma ökar man självständigheten hos den äldre som får möjlighet att bo hemma längre. När man kan beställa sina leveranser självständigt, med viss hjälp i början kommer man på sikt kunna beställa olika typer av varor med leverans till skåpet. Den äldre och dess familjemedlemmar skulle kunna göra olika typer av inköp som tas emot av leveransskåpet.
Den äldre, en familjemedlem eller en granne kan självständigt beställa och hämta upp sina varor.

Delaktighet – att själv få använda en surfplatta och göra sina inköp blir de äldre alltmer delaktiga och digitala i sina inköp. Leveransskåpen kan användas för olika typer av leveranser, dagligvaror, kylda matlådor och paket från valfri e-handlare då E-drop är helt oberoende av vilken leverantör som levererar. Öppet för alla

Exempel på produktimplementering

E-drops tjänst och produkt har implementerats i Helsingborg Stad där man placerat leveransskåp på flera olika platser. Hit tar man emot dagligvaror till främst kunder som inte själva kan öppna dörren, för att eliminera att personalen måste möta upp transportörer på olika platser i kommunen. Verksamheten använder även skåpen för att ta emot sina interna leveranser.

Kristianstad Kommun implementerade i augusti 2022 E-drops tjänst och produkt där man placerat ut leveransskåp på två olika platser i ett pilotprojekt. Kristianstad är den första kommunen som genomfört ett breddinförande i hela kommunen på tio olika placeringar. Hit tar man emot kylda och frysta dagligvaror till kunder som inte själva kan öppna dörren, även den kylda maten som distribueras ut veckovis går till leveransskåpen. Hit får de äldre också leveranser av andra typer av paket.

Genom att använda E-drops tjänst och leveransskåp inom äldreomsorgen effektiviseras verksamheten.

“Tidigare mötte vi upp leverantören hemma hos kunderna. Vi behövda planera in stora luckor för upphämtningen. Nu behöver ingen vänta och det minskar både tidsstressen och samvetsstressen. Koordinatorerna får lättare att planera och personalen som har kunderna i fokus vet att de får sin mat utan dröjsmål. Så alla upplever det här som positivt.” Säger en av Enhetscheferna som aktivt använder tjänsten idag.

Både i Helsingborg Stad och Kristianstad Kommun är E-drops leveransskåp implementerade i den ordinarie verksamheten och inte längre pilotprojekt. Kommunerna har under arbetets gång inkommit med värdefull input från verksamheterna som gjort att vi tillsammans har kunnat utveckla lösningen. För oss är det viktigt med ett löpande partnerskap för att skapa en så bra plattform som möjligt som stödjer kommunernas arbete.

Södertälje kommun startade med mottagningsfria leveranser efter sommaren 2023 i ett pilotprojekt som pågår under ett år. Här har man 20 leveransskåp placerade på tre olika platser för att kunna mäta nyttor och effekter både i centrum men även på landsbygden. 

Nyköping kommun installerade leveransskåp i mars 2024 och går på skarpt läge direkt, här har man tittat på evidensen från andra kommuner och valt att inte göra ett pilotprojekt. Nyköping är dessutom första kommunen ut som låter sina privata utförare använda leveransskåpen tillsammans med den kommunala verksamheten. 

Vi kommer installera i fler kommuner redan under våren, följ vår LinkedIn för att ta del av senaste nyheter och presentationer av nya kommuner.

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter.

Leasing

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

E-drop är ett företag, en tjänst och en produkt. Vi finns i Helsingborg och är en integrerad del av Nowaste Logistics, som driver logistikbranschen framåt med unika IT-lösningar och högteknologiska logistikkedjor.

De tempererade skåpen utvecklas och tillverkas i Sverige. Lansering på bred front skedde hösten 2022 efter fyra års utvecklingsarbete.

E-drop är en väg till mer effektiva transporter och säker förvaring med obruten kylkedja från leverantör hela vägen till det att skåpet öppnas.

Rulla till toppen