Care to Translate

Care to translate på olika skärmar

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Care to Translate är en medicinsk översättningsapp för vård och omsorg. Appen ökar delaktigheten för patienten/brukaren i sin egen vård genom att bidra med kulturellt, kontextuellt och medicinsk verifierade fraser på (idag) 40 olika språk. Det går att använda appen i allt från daglig omvårdnad till i reception eller på akutmottagning. Appen är fylld med innehåll för en rad olika vårdområden, bland annat radiologi, kvinnosjukvård, tandvård, infektion, vaccination, undersökning och mycket mer. Tanken är att bidra till en mer jämlik vård genom att kunna förse patienten/brukaren med information på sitt eget språk. Och därigenom även öka tryggheten för patienten/brukaren och vårdpersonalen. Genom att erbjuda information på patienten/brukarens språk kan vi även motverka missförstånd, felbehandling och förlängd sjukhusvistelse. Och samtidigt stärka patientsäkerheten och öka vårdkvaliteten.

Produktbilder

Behov och nytta

Vårdpersonalen eller patienten/brukaren själv kan använda appen på mobil, surfplatta eller dator. Man väljer enkelt vilket språk vårdpersonalen talar samt vilket språk patienten/brukaren talar. Genom att sedan klicka på en fras i appen spelas översättningen upp i ljud och syns i text. Vårdpersonalen kan ställa ja/nej frågor, frågor med hänvisning till att peka eller visa antal på fingrarna, eller svara genom att klicka på svarsalternativ i appen. Trots att alla ska ha tillgång till tolk inom vården så används tolkar inte alls i den utsträckningen de skulle behövas. Med Care to Translate kan du se till att alltid ha en översättningslösning redo om tolken inte dyker upp, är svårt att få tag på, eller medan ni väntar på att en tolk ska anlända. I Sverige finns det idag även en brist på just sjukvårdstolkar inom en mängs olika språk. Patienten/brukaren kan med hjälp av Care to Translate vara delaktig i sin egen vårdresa och får inflytande över sin egen vård. Att veta att ingen information går förlorad skapar trygghet både hos patienten/brukaren och vårdpersonalen. Appen lagrar ingen patientdata och kan därmed användas i många olika situationer.

Exempel på produktimplementering

Appen används idag på flera olika röntgenmottagningar, inom kvinnosjukvård, på vårdcentraler, akutmottagningar samt ambulans. Appen används bland annat inom hela Region Värmland (vårdcentral, tandvård, sjukhus). Implementeringen har skett helt digitalt och väldigt smidigt inom alla verksamheter. Inför ett köp har en testperiod av appen kunnat erbjudas för att kunden ska ha möjlighet att noga utvärdera värdet inom just sin verksamhet. Vi bidrar gärna med kontaktuppgifter till ett urval av våra kunder vid förfrågan

  • I appen sparas ingen patientdata. Vi sparar information om användandet av appen, men på an anonymiserad och övergripande nivå för att vi ska kunna fortsätta utveckla appen utefter hur våra kunder och användare använder den. Personuppgifter som vi samlar in via inloggning i appen sparas på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Och vi har utförliga it- och säkerhetsdokument att bidra med som visar hur vår it-säkerhet fungerar.

Tjänsten köps via ett abonnemang. Vi har fyra olika abonnemangspaket beroende på hur stor er organisation är och hur många enheter ni vill använda appen på samt hur många konton som behövs skapas (vilket beror på storleken och strukturen på er organisation).

Tjänsten köps in via kontakt med oss. Kontaktuppgifter och formulär finns på vår hemsida.

Länk till webbutik: https://caretotranslate.com/

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Care to Translate grundades 2018 i Stockholm. Idag har vi över 500 000 användare världen över och mer än 5,5 miljoner översättningar har hittills gjorts i vår app. Vårt mål var (och fortsätter att vara) att göra det möjligt för all vårdpersonal och alla patienter att kommunicera med varandra, oavsett språk.

Rulla till toppen