BOET

Produktbild Boet

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar både för den som bor och för den som jobbar på en bostad med särskild service enligt LSS.

Produktbilder

Behov och nytta

Boet understödjer att de grundläggande principerna inom LSS efterlevs genom att:

  • göra information i allmänhet och genomförandeplanen i synnerhet tillgänglig för den enskilde.
  • möjliggöra ökat självbestämmande och ökat inflytande, vilket kan leda till ökad känsla av delaktighet.
  • skapa förutsättningar för kontinuitet och trygghet.
  • ge en överblick som stärker helhetssynen.

Exempel på produktimplementering

Halmstad kommun och Fideli Omsorg.

  • Inga personuppgifter sparas i systemet

Uppstartavgift samt månadsabonnemang.

Länk till webbutik: http://www.boettech.se

Länk till e-post:
info@boettech.se

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

2016: Idén föddes när leg. psykolog Bo Heljskov Elvén och fastighetsentreprenören Robin Berkhuizen träffas på LSS-konferens

2017-2019: koncept och prototyp, Emrakollen, utvecklas tillsammans med extern partner.

2019: Halmstad kommun vill va med i utvecklingen av BOET.
Separat bolag bildas, Välfärdsteknik Sverige AB.
Produktnamn BOET

2020: Utvecklare anställs, utökat ägarskap bl.a. ALMI Invest

2021: Produktchef och VD anställs.

Rulla till toppen