WebbExpo Välfärdsteknik

WebbExpo är skapad för att erbjuda omvärldsbevakning av välfärdsteknikprodukter och tjänster som finns på marknaden eller är under utveckling så att användare, både invånare och offentliga verksamheter, kan få kontakt med leverantörer

AllAgeHub står inte för några rekommendationer, har inte testat produkterna och tar inte ansvar för produkternas kvalitet.

Samverkansarena WebbExpo Välfärdsteknik

WebbExpo är en arena som synliggör välfärdsteknik som finns på marknaden och riktar sig till civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv. På WebbExpo har företag möjlighet att få sina produkter eller tjänster publicerade.

Användare, både invånare och verksamheter i offentlig sektor, har olika behov som de önskar få tillgodosedda. WebbExpo kan bidra till inspiration men även möjliggöra att användarna kan komma i kontakt med företag som har lösningar till deras behov.

Inom vilket område söker du en välfärdsteknisk lösning?

Välfärdsteknik som syftar till att göra sig förstådd eller förstå information. 

ExempelvisKommunikationsapparbildsamtalöversättningsappar.

Länk till kategorin Kommunikation.

Välfärdsteknik som gör det lättare att minnas, förstå och tänka, planera och organisera och hantera tid

Exempelvis: Schemaappar, minnesstöd, tidsstöd.

Länk till kategorin Kognition.

Välfärdsteknik som bidrar till att individer känner sig mer trygga och självständiga i vardagen.

Exempelvis: GPS larm, digitala lås, digitala terapidjur.

Länk till kategorin Ökad trygghet och självständighet.

Välfärdsteknik som bidrar till ökad fysisk, psykisk och social hälsa.

Exempelvis: Teknik som hanterar läkemedel, VR-glasögon eller sociala appar.

Länk till kategorin Aktivitet och hälsa.

Välfärdsteknik som kompenserar för fysiska funktionsvariationer.

Exempelvis: Teknik som används vid toalettbesök och dusch, läsmaskin vid synnedsättning.

Länk till kategorin Fysisk funktionsvariation.

Välfärdsteknik som underlättar vardagssysslor

Exempelvis: Robotdammsugare, appar vid inköp och tillagning av mat, mobilstyrd belysning.

Länk till kategorin I vardagen.

Stöd till att implementera välfärdsteknik.​

Exempelvis: Utvärderingsverktyg​

Länk till kategorin Processtöd

Välfärdsteknik och andra digitala lösningar som ej kan placeras under övriga kategorier.

Exempelvis: digitala verksamhetssystem för personal, digitala system/hemsidor som vänder sig till invånare.

Länk till kategorin Övrig välfärdsteknik

Frågor och svar

Här kommer vi att samla vanliga frågor och svaren på dessa. I takt med att fler frågor kommer in kommer vi att fylla på listan.

Företag som vill publicera en produkt eller tjänst ansöker om att finnas på WebbExpo genom att fylla i formuläret på denna sida:

AllAgeHub går igenom texten i ansökan. Enklare justeringar kan göras, till exempel redaktionella ändringar eller borttagande av personuppgifter. De produkter och tjänster som följer kriterierna publiceras.

Vi sprider WebbExpo via vår hemsida, LinkedIn, Facebook, Nyhetsbrev och webbtjänsten DelaDigitalt. Vi är oerhört tacksamma över alla som vill sprida WebbExpo i sina nätverk så att vi når fler.

Vi vill veta vad du tycker

I arbetet med att utveckla WebbExpo är vi självklart intresserade av vad du tycker och tänker om sidan. I formuläret här intill får du gärna ge oss återkoppling, skicka förbättringsförslag eller kanske till och med uppmuntran.

Rulla till toppen