Pedatim®️

Phystec produkt som en patient använder

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Broschyr och hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Pedatim är en metod som sätter patienten i centrum. Ett enkelt digitalt hjälpmedel att prata rehabilitering kring. Som visualiserar, engagerar, belönar och gör målet tydligt.
Pedatim ser till att rehabiliteringen blir utförd på sjukhus, vårdboenden och inom hemtjänsten. Metoden skapar rutiner som stöttar både patient och vårdteam. Det blir lätt och roligt!

 

 

 

Produktbilder

Behov och nytta

Det finns ett stort behov av rehabilitering i vården. Om rehabiliteringen ska bli utförd krävs delaktighet från patient, personal och ibland anhöriga.
Vetenskapen visar att när Pedatim används ökar graden av rehabilitering med 300%, vårdtiden blir kortare. Patienten känner sig delaktig och engagerad och personalen upplever att arbetet blir personcentrerat.

Exempel på produktimplementering

Implementerad på sjukhus i Region Skåne, två avdelningar. Vi har en utvecklat en process för att implementera produkten i vården.

 

 

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter

Licensavgift per månad för mjukvara och hårdvara samt en engångskostnad för implementeringsprocessen.

Besök vår hemsida www.phystec.se och anmäl via Kontakt

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Scandinavian Phystec grundades 2020 med bakgrunden att Pedatim, som en av ägarna (fysioterapeut) hade tagit fram samtidigt som hon arbetade i vården och som visade fina vetenskapliga resultat, behövde komma fler patienter till nytta. Vi är nu ett team på fem personer varav två fysioterapeuter, en ekonom, en ingenjör och en mjukvaruutvecklare. Företaget ingår i Smile-incubator i Lund.

Rulla till toppen