Dele

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Med vår lösning kan personalen få notifieringar och larm beroende på händelse och situation, vår lösning går att anpassa efter individens situation och risk för fall enligt avdelningens riskanalys, det innebär att systemet larmar vid rörelse ex.vis i säng om det är en riskpatient, medans det bara blir en notifiering om det är en individ med låg risk för fall. Samma resonemang går att applicera vid liggsår, beroende på individ och situation kommer systemet larma vid olika parametrar beroende på riskklass. Detta ger information och hjälp till personalen på avdelningen för att bättre kunna prioritera och utföra sitt arbete. För individen innebär lösningen minskad risk för fall och liggsårskador samt att bli liggandes på golvet/toalett utan att personalen upptäcker detta. Vi ser inte vårt system som ett diagnosverktyg utan som en hjälp för personalen för att ha bättre kontroll på sina brukare i realtid och på så vis minska fall och liggsårsskador.

Produktbilder

Behov och nytta

När man blir äldre ökar risken att falla. Balansen blir ofta sämre och man kanske inte har samma styrka i benen som tidigare att parera om man snubblar eller halkar till, man faller då mer handlöst, konsekvenserna blir ofta allvarliga och orsakar lång rehabilitering vilket är mycket kostsamt för samhället. Kostnaderna för fallolyckor bland äldre i Sverige uppskattas till ungefär 14 miljarder kronor per år. Ytterligare behovsområde är inom sjukvården och nyopererade /sjuka patienter som har risk för fallolyckor samt liggsår. Vi ser att med vår lösning kan vi hjälpa till med att varna personal om att individen/patienten rör sig alternativt inte rört sig inom en viss tidsperiod (liggsår).

Lösningen installeras i varje lägenhet med 2-3 radar beroende på storlek av rum, vårt system kopplas ihop med befintligt larmsystem som personalen använder sig utav för att kunna larma/notifiera.

När ett larm inträffat får personalen upp detta i sin display på sin arbetstelefon och kvitterar ut larmet som ”mottaget” samt även kvitterar när man har löst situationen med en enkel knapptryckning, detta blir då loggfört i systemet för att kunna ge avdelningen ett underlag för dessa händelser samt statistik över antal fall samt liggsårs varningar, dels för dokumentation men också för att kunna mäta och få bygga ett dataunderlag för framtiden. 

Exempel på produktimplementering

Senior- äldreboende/ordinärt boende är vårt primära fokus just. Vi har ett antal installationer i USA samt pågående test installationer i Sverige. 

  • Datalagringen sker inom EU.
  • vi har ingen persondata
  • vår information består endast av händelseströmmar i rum och lägenhet.

Abonnemangsbaserad, pris per lägenhet

Länk till webbutik www.delehealth.com

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Dele Health Tech grundades 2011 och finns representerade i Norge, Sverige och USA

Vi levererar välfärdslösningar till både den privata och offentliga sektorn. Våra kunder är primärt ordinärt/särskilt boende samt hälso/sjukvård , det som driver oss är att utveckla en välfärdslösning som är skräddarsydd för respektive verksamhet.

Vårt fokus idag är att kunna förebygga och förhindra fall och fallskador genom att koppla samman olika sensorer som ger möjligheten att analysera och förutse vad som kommer hända i närtid. Målet är att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar med fokus på Sverige och Norden

Vi vill vara med och skapa ett bättre liv för människorna I en sammankopplad värld med fokus på hälsa, vård och säkerhet. Nya tjänster som skapar en bra vardag för den åldrande befolkningen kräver att allt jackas samman i en lösning som håller ihop hela flödet.

Med hjälp av vår radarteknologi som vi placerar på väggen eller i taket i lägenheten/patientrummet skapar vi en 3D modulering av rummet samt siluett av personen (vilket gör att integriteten inte påverkas). Radarn upptäcker om en person ramlar/segnar ner på golvet eller fastnat på toaletten i sittande position samt varna vid icke rörelse i säng (liggsår). Om något av dessa fall inträffar går ett larm till förutbestämt larmsystem eller vårdpersonal.

Rulla till toppen