Sit & Shower

Produktbild Sit & shower

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Sit & Shower är ett automatiskt duschsystem som tvättar hela kroppen medan den som duschar sitter på en specialdesignad hygienstol som enkelt kan rullas in och ut ur duschen. Produkten ger användaren, som idag behöver hjälp med att duscha, en väsentligt högre grad av självständighet, värdighet och integritet. Många kan bli helt självständiga. Duschen kan användas inom särskilt boende, LSS, i hemmiljö samt i sjukvården.

Sit&Shower minskar antalet tunga lyft och antalet personer som måste assistera under duschmomentet. Den kan installeras i de flesta befintliga badrum i ett duschutrymme samt ovanför toaletter, vilket är särskilt lämpligt vid inkontinensproblem. 

Produktbilder

Behov och nytta

Sit & Shower ger användaren, som idag behöver hjälp med att duscha, en väsentligt högre grad av självständighet, värdighet och integritet. Många kan bli helt självständiga. Studier visar att ökad självständighet kopplat till badrumsbesök bidrar till en ökad grad av självständighet även i andra sammanhang. Duschen kan användas inom särskilt boende, LSS, i hemmiljö samt i sjukvården. Sit&Shower minskar antalet personal som behöver assistera användaren under duschmomentet. 

Exempel på produktimplementering

Djuröhemmet har den monterats in på ett särskilt boende i brukares enskilda rum. 
Erfarenheter från implementering har visat att produkten uppskattas av både användaren och personal. Den som duschar får möjlighet att göra det själv, kanske oftare än annars och personalen får mer tid då de inte behöver vara med användaren i duschen

Betalningsmodell är antingen en engångskostnad eller leasingavtal

Kontakt med Nordic Weltech

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Nordic Weltech AB är ett svenskt företag som aktivt arbetar med att implementera modern välfärdsteknik i vård- och omsorgen.

Vår affärsidé är att öka livskvaliteten för äldre och funktionshindrade, skapa en bättre arbetsmiljö för välfärdens medarbetare och samtidigt hjälpa samhället att hantera demografiska utmaningar genom att tillhandahålla modern välfärdsteknik.

Scroll to Top