RättVisat – mitt digitala kommunikationspass

Produktbild Rättvisat

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

RättVisat är en app för kommunikation. Appen fungerar som en ställföreträdande presentation av dig om du har svårt att kommunicera själv. Du får presentera dig, berätta vem du är, hur du förstår information och hur omgivningen måste vara. Genom RättVisat kan du alltid ha relevant information om dig själv med dig.

Produktbilder

Behov och nytta

Att i ord helt kunna beskriva hur du svarar ja/nej, visar nöjdhet/missnöje, visar hur du vill något/inte vill något, är ibland svårt eller omöjligt. Det går t.ex. inte att skriva ner ljudyttringar eller tydligt beskriva med ord hur en spänning kontra en glädjeyttring ser ut om det endast skiljer sig på en liten punkt. Du kan också beskriva hur du bäst hejdar ett utmanande beteende, hur du behöver ha information presenterad för dig för att lättast kunna förstå och visa med film hur ditt kommunikationshjälpmedel fungerar (så att du slipper berätta igen och igen).
Appen är lätt att uppdatera om något förändras och du har alltid med dig en digital version av dig själv. Du blir självständig, du blir delaktig och all information flyttas tillbaka till personen som det handlar om, nämligen dig!
Om det finns en risk för dig som person att tappa funktioner som du har idag så kan du förebygga missförstånd genom att i förväg skriva in hur du vill bli bemött och hur du vill ha din kommunikation, t.ex. om du har en degenerativ sjukdom.
Att information om dig och din kommunikation kanske endast finns hos ett fåtal personer och i vissa fall endast en är en risk som undanröjs om en flyttar tillbaka informationen som handlar om dig till dig. Du blir delaktig i att berätta och visa hur du vill ha det oavsett vilken kognitiv nivå du befinner dig på.
Det finns också möjlighet att skapa utbildningsmaterial och utvecklingsmaterial då du kan lägga till film i appen. Med hjälp av det kan en visa hur t.ex. ett kommunikationshjälpmedel fungerar så att ny personal alltid har tillgång till instruktion och en kan skriva in vad en övar på just nu.

Det går att dela sitt kommunikationspass med andra så att fler får tillgång till informationen. En väljer själv vad som ska delas och om en endast kan läsa, eller även redigera.
Det går att dölja information som inte ska delas med alla. Integriteten är viktig!

Exempel på produktimplementering

Det finns inga exempel på produktimplementering.

 • Integritetspolicy
  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss! Vi vill på detta sätt berätta hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
 • När du registrerar ett användarkonto och använder RättVisat så godkänner du därmed våra villkor, och då godkänner du även att Bräcke diakoni hanterar dina personuppgifter på de sätt som
  beskrivs i detta dokument.
 • Med ”personuppgifter” menar vi information som direkt eller indirekt kan hänföras till en specifik fysisk person.
 • Information vi samlar in
  • Användaruppgifter: Information du uppger när du registrerar ett konto, såsom namn och e-postadress. Bräcke diakoni lagrar och har rätt att kontrollera riktigheten i dessa uppgifter.
  • Teknisk information:
   När du använder tjänsten kan vi komma att inhämta vissa tekniska data, t.ex. information om vilken sorts enhet som används, vilket operativsystem du använder, namnet p å din Internetleverantör och
   din IP-adress.
   Dina aktiviteter i appen som sparas i vår databas:
   • Inlägg i kategorier
   • Rättigheter delning till andra användare
 • Lagring och skydd av personuppgifter
  Vi använder oss av ett antal administrativa och tekniska lösningar för att förhindra otillbörlig åtkomst och användning av dina personuppgifter, såsom brandväggar och kryptering av data. Alla uppgifter lagras på servrar placerade i hos tredjepart inom Europ
 • Hur vi använder uppgifterna
  Vi använder de insamlade uppgifterna för att på ett användarvänligt, effektivt och säkert sätt kunna tillhandahålla, administrera och förbättra de tjänster vi erbjuder i vår app, samt för att förhindra
  missbruk.
  Detta innefattar bland annat att:
  – avisera dig om händelser relaterade till ditt användande av våra tjänster.
  – lösa problem relaterade till användarkonton hos oss, och att lösa tvister mellan användare.
  – jämföra och verifiera riktigheten i insamlade uppgifter.
  – förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsproblem och förbjudna eller olagliga aktiviteter.
  – lösa eventuella tekniska problem relaterade till vår app.
 • Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att meddela dig särskilt viktig information om tjänsten, t.ex. ändringar av teknik, villkor eller eventuella avgifter.
 • Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att delge dig annan relevant information, t.ex. nyhetsbrev och förslag rörande ditt användande av tjänsten.
 • Om du inte vill ha sådan information kan du enkelt säga upp dig som mottagare.
  Bräcke diakoni samarbetar med andra företag, främst sådana som tillhandahåller tekniktjänster som är av intresse för våra användare. Dessa företag får bara tillgång till de uppgifter de behöver för att
  utföra sina åtaganden, och är bundna av sekretessavtal med Bräcke diakoni som uppfyller kraven på ”personuppgiftsbiträdesavtal” enligt Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Utlämning av personuppgifter
  Bräcke diakoni lämnar inte ut dina personuppgifter till obehöriga.
 • Med undantag av företag vi samarbetar med enligt vad som beskrivits ovan, och med undantag av vad som beskrivs nedan, får vi
  inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part.
 • Om Bräcke diakoni förvärvas av, eller går samman med, något annat företag, har vi rätt att helt eller delvis överföra dina personuppgifter till detta företag.
 • Bräcke diakoni har rätt att, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, lämna ut information vi samlat in till polismyndighet, tillsynsmyndighet, eller annan behörig tredje part i samband med
  brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss, dig eller annan användare av RättVisat.
 • Ta del av dina uppgifter
  Om du har registrerat ett användarkonto hos RättVisat får du i ditt gränssnitt i appen efter inloggning tillgång till samtliga personuppgifter du uppgav i samband med registreringen. Du kan granska och uppdatera uppgifterna.
 • Avregistrering
  Personuppgifter för person som avslutat sitt användarkonto raderas från våra servrar efter 36 månader.
 • Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter
  Personuppgiftsansvarig är Bräcke diakoni med org. nr: 85 72 00-3104 eller annat företag till vilket vi efter förvärv eller samgående överlåtit våra rättigheter och skyldigheter.
  •  

Gratis att ladda ner, provperiod på 30 dagar.
Tjänsten kostar därefter 79kr/mån eller 799 kr/år och betalas av registrerade kontoanvändare.
Konton utan egen profil betalar i nuläget ingenting (om en har fått en profil utdelad till sig om någon annan för att administrera så kostar det ingenting)

Ej förskrivningsbar i sortiment men ansök gärna om den utanför sortiment hos kostnadsansvarig.

AppStore för iPad och iPhone.
Länk till webbutik

GooglePlay för Android.
Länk till webbutik

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Med hjärta – utan vinstsyfte
Vi är Bräcke diakoni. En pigg och nyfiken 90-plussare. Som idéburna drivs vi av en vilja att göra skillnad, inte att tjäna pengar. Det gör att vi kan tänka med hjärtat först.

Vi vet att vård och omsorg behöver både hjärta och hjärna. Och en stor portion medmänsklighet. Som idéburen stiftelse har vi inga ägare och drivs först och främst av viljan om att göra skillnad. Inte av att göra vinst. Men även vi behöver ha en organisation i ekonomisk balans, skillnaden är att den vinst vi gör återinvesteras i våra egna verksamheter.

Piggare än någonsin
Redan 1923 startade biskop Edvard Rohde stiftelsen Bräcke diakoni. Mycket har hänt sedan dess och idag är vi piggare och mer nytänkande än någonsin. Vi vill göra skillnad där det faktiskt behövs. När samhället förändras ändras också behoven. Men vi kommer alltid fortsätta ifrågasätta och vilja göra något åt de behov vi ser. Vi delar med oss av vår kunskap och är självklart beredda att lära av andra. Samhällets resurser ska användas på bästa sätt – där de faktiskt behövs.

Det är med stolthet vi säger att vi inte behandlar alla lika. För alla är inte lika. Alla har inte samma behov. Hos oss ska alla känna att de blir tagna på allvar. Där de är vill vi också vara. Och de behov som finns vill vi möta. Oavsett om det sker på en vårdcentral, i rehabilitering, inom psykiatrin eller på hospice. Det är det som är diakoni för oss!
Film om Bräcke diakoni:
https://youtu.be/n-oQIY_3t4c

Rulla till toppen