Poseidon

Produktbild Poseidon

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Poseidon, den medicinklassade världsunika, intelligenta duschlösningen för rörelsehindrade och äldre. Poseidon är världens första hygienassistent. En intelligent duschlösning som hjälper rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien. Stor integritet och trygghet för brukaren, stor avlastning för vård och hemtjänst.Poseidon, den medicinklassade världsunika, intelligenta duschlösningen för rörelsehindrade och äldre. Poseidon är världens första hygienassistent. En intelligent duschlösning som hjälper rörelsehindrade personer att själva ta hand om sin personliga hygien. Stor integritet och trygghet för brukaren, stor avlastning för vård och hemtjänst.

Produktbilder

Behov och nytta

Poseidon ger rörelsehindrade personer möjlighet att sköta sin personliga hygien under trygga förhållande.
Med Poseidon kan brukaren själv tvätta så gott som hela sin kropp – bröst, bål, ben och underliv.
Med hygienassistenten Poseidon blir duschupplevelsen någonting positiv.
• Ökad självständighet för användaren
• Ökad integritet och självkänsla
• Förbättrad arbetsmiljö för personal/anhöriga
• Fallprevention
• Samhällsekonomisk nytta
• Förbättrat smittskydd
• Brukaren kan bo kvar hemma längre
Hygienassistent Poseidon är en konkret lösning som tar hänsyn till alla hållbarhetsperspektiv – det mänskliga, miljömässiga och ekonomisk samt avlastar vårdpersonal och anhöriga.

Exempel på produktimplementering

Stor nytta LSS boende & äldrevård stora som små och i hemmet.

”Vi ser fram emot att nu kunna erbjuda våra medborgare ett unikt stöd som innebär att många som annars hade behövt hjälp av anhöriga eller personal för att kunna duscha, nu kommer att kunna klara av det på egen hand.”
– Utvecklingsledare,
Utvecklingsstab, Vård- och omsorgsförvaltningen
Karlstad kommun

”Västerås stad har under lång tid följt utvecklingen av Poseidon och vi tror att lösningen har stor potential att göra väsentlig skillnad – för både individer och
verksamheter.”
– Strateg välfärdsteknologi och e-hälsa,
Västerås Stad

”Hygienroboten är en unik innovation som löser tydliga behov. Produkten
sparar pengar och personal inom vården, men den stora fördelen är att brukaren kommer att uppleva ökad integritet och större självständighet.”
– Forskningsdirektör
Västmanlands Forsknings- och Utvecklingsråd

  • Milcross Sweden AB sparar inte användardata/personuppgifter!

Milcross Sweden AB erbjuder förmånlig, trygg och säker finansiering av månadshyra för våra Hygienassistenter via vår finanspartner.

Milcross Sweden AB

Hemsida, länk: www.milcrossmedtech.com

Telefon växel: +46 8-40 90 48 00
info@milcrossmedtech.com

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Den unika, intelligenta duschlösningen för funktionshindrade och äldre.

Att själv kunna sköta sin hygien, ta en daglig dusch och känna sig fräsch, är något som de flesta av oss är vana vid och tar som en självklarhet. Men för personer med funktionsnedsättning och för många äldre är detta en lyx som tyvärr oftast begränsas till någon eller några gånger per vecka, och ibland ännu mer sällan.

Detta vill vi på Milcross Medtech ändra på! Med Hygienassistenterna Poseidon och Freja kan personer med funktionsnedsättning duscha dagligen, de flesta utan assistans från annan person. Och detta oftast till en kostnad som rejält underskrider duschar med personal!

Hygienassistenterna ifrån svenska Robotics Care är världsunika patenterade duschkabiner som med hjälp av smart teknik assisterar i alla moment i den dagliga duschningen, inklusive hårtvätt. Allt detta på ett helt säkert sätt, sittande i en stol med halkskydd.

Med Robotics Care Hygienassistenter blir duscharna säkrare och snabbare, och det till ett lägre pris!

Rulla till toppen