Om WebbExpo Välfärdsteknik

Spela videoklipp

Syftet med denna sida är att erbjuda omvärldsbevakning av välfärdsteknikprodukter och tjänster som finns på marknaden eller är under utveckling så att användare, både invånare och offentliga verksamheter, kan få kontakt med leverantörer. 

Leverantörer får själva visa intresse för att publicera sin produkt/tjänst och alla som följer kriterierna publiceras.

AllAgeHub står inte för några rekommendationer, har inte testat produkterna och tar inte ansvar för produkternas kvalitet.

Kriterier för produkter och tjänster i WebbExpo Välfärdsteknik

Det ska vara en produkt eller tjänst som finns att tillgå på svenska marknaden idag eller är under utveckling och kommer att finnas att tillgå för svenska marknaden.

Produkten/tjänsten ska uppfylla minst ett av följande behov

  • Bibehålla eller öka trygghet för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.
  • Bibehålla eller öka aktivitet och hälsa för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.
  • Bibehålla eller öka delaktighet för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.
  • Bibehålla eller öka självständighet för personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Frågor och svar

Här kommer vi att samla vanliga frågor och svaren på dessa. I takt med att fler frågor kommer in kommer vi att fylla på listan.

Företag som vill publicera en produkt eller tjänst ansöker om att finnas på WebbExpo genom att fylla i formuläret på denna sida:

AllAgeHub går igenom texten i ansökan. Enklare justeringar kan göras, till exempel redaktionella ändringar eller borttagande av personuppgifter. De produkter och tjänster som följer kriterierna publiceras.

Vi sprider WebbExpo via vår hemsida, LinkedIn, Facebook, Nyhetsbrev och webbtjänsten DelaDigitalt. Vi är oerhört tacksamma över alla som vill sprida WebbExpo i sina nätverk så att vi når fler.

Vi vill veta vad du tycker

I arbetet med att utveckla WebbExpo är vi självklart intresserade av vad du tycker och tänker om sidan. I formuläret här intill får du gärna ge oss återkoppling, skicka förbättringsförslag eller kanske till och med uppmuntran.

Scroll to Top