nCare

Ncare på dator och telefonskärm med två personer i bakgrunden

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden.

Broschyr och hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Vårt användarvänliga system kombinerar Socialstyrelsens riktlinjer och internationella metoder för att minska fallrisken. Genom kontinuerlig screening och enkla riskbedömningar får du en bra överblick över brukares fallrisk och kan agera proaktivt. Systemet genererar automatiskt förebyggande åtgärder för varje enskild brukare utifrån deras specifika riskfaktorer. Med både en datorapplikation och en mobilapp, anpassad för olika yrkesroller, erbjuder vi en komplett lösning.

Produktbilder

Behov och nytta

Vår fallpreventionslösning möter det viktiga behovet av att förebygga fallolyckor bland brukare inom omsorgs- och vårdsektorn. Genom att använda vår produkt/tjänst kan personalen enkelt och effektivt identifiera brukare som löper risk för fall och få automatiska rekommendationer om förebyggande åtgärder utifrån varje enskild brukares riskfaktorer.

Nyttan med vår produkt/tjänst är flera:

1. Minskad fallrisk: Systemet bidrar till att minska antalet fallolyckor bland brukare genom att erbjuda konkreta och anpassade förebyggande åtgärder.
2. Ökad trygghet: Brukare, anhöriga och personal får ökad trygghet genom att veta att fallrisken övervakas kontinuerligt och att åtgärder vidtas för att minimera riskerna.
3. Tidsbesparing: Personalen sparar tid genom att systemet automatiskt genererar rekommendationer, vilket minskar behovet av manuell riskbedömning och åtgärdsplanering.
4. Förbättrad beslutsfattning: Ledningen får en överblick över fallrisker bland brukare, vilket underlättar prioritering av resurser och implementering av effektiva åtgärder.
5. Kostnadsbesparingar: Minskade fallolyckor leder till färre skador och sjukvårdsbesök, vilket i sin tur minskar kostnaderna för vård och omsorg.

Sammanfattningsvis möter vår produkt/tjänst användarnas behov av att förebygga fall genom en enkel och tydlig lösning som ger mätbara fördelar och ökad trygghet för både brukare och personal.

Exempel på produktimplementering

För tillfället genomgår vår tjänst pilottestning i Tomelilla kommun, där den används både inom hemtjänsten och på ett särskilt boende. Hittills har vi mottagit mycket positiv respons och konstruktiv feedback från deltagande parter.

  • Produkten/tjänsten hanterar personuppgifter

Vår betalningsmodell baseras på ett månadsabonnemang där avgiften beräknas per antal brukare. Abonnemanget inkluderar användning av datorapplikationen och mobilappen, samt support och utbildning. Kostnaden är skalbar och förutsägbar, vilket underlättar budgetering och ekonomisk planering.

Produkten/tjänsten kan förvärvas genom följande kanaler:

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida

1. E-post och telefon: Kunder kan kontakta vårt försäljningsteam via e-post eller telefon för att få mer information och teckna abonnemang.
2. Möten och demonstrationer: Vi erbjuder möjligheten att boka möten och demonstrationer av produkten/tjänsten för intresserade kunder.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Next Step Dynamics AB är företaget bakom denna produkt/tjänst. Det är ett prisbelönt företag som specialiserar sig på hälso- och omsorgsteknik. Teamet består av experter med en bred yrkesbakgrund, inklusive kompetens inom molntjänster, mjukvaruarkitektur och mjukvaruutveckling. Teamet har lång erfarenhet av att arbeta med både privata och offentliga kunder, vilket har bidragit till att skapa en djup förståelse för olika behov och krav inom hälso- och omsorgssektorn.

Rulla till toppen