Freja

Produktbild Freja

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Freja är världens enda hygienassistent för hemmabruk. En banbrytande
innovation som hjälper rörelsehindrade och sköra äldre att på egen hand
sköta sin personliga hygien hemma och mindre boenden. Freja är utvecklad av samma kompetensteam som skapade Poseidon, världens allra första hygienassistent, som idag används inom både sjukvård och äldrevård.

Produktbilder

Behov och nytta

Freja – ännu en seger för den personliga integriteten. För personer med rörelsehinder kan den personliga och intima hygienen vara ett stort bekymmer. Att dessutom vara tvungen att få hjälp av andra kan bidra till otrygghet och upplevas som ett intrång i den personliga integriteten.
Freja är en automatiserad hygienassistent som är skapad fören enda sak: Att ge rörelsehindrade och sköra äldre helt nya möjligheter att på egen hand sköta sin personliga hygien där tryggheten är som störst – i hemmet.

Freja ger rörelsehindrade personer möjlighet att sköta sin personliga hygien under trygga förhållande.
Med Poseidon kan brukaren själv tvätta så gott som hela sin kropp – bröst, bål, ben och underliv.
Med hygienassistenten Poseidon blir duschupplevelsen någonting positiv.
• Ökad självständighet för användaren
• Ökad integritet och självkänsla
• Förbättrad arbetsmiljö för personal/anhöriga
• Fallprevention
• Samhällsekonomisk nytta
• Förbättrat smittskydd
• Brukaren kan bo kvar hemma längre

Hygienassistent Freja är en konkret lösning som tar hänsyn till alla hållbarhetsperspektiv – det mänskliga, miljömässiga och ekonomisk samt avlastar vårdpersonal och anhöriga.

Freja är en vidareutveckling av hygienassistenten Poseidon, som väckt stor uppmärksamhet internationellt och är väl beprövad i professionella vårdmiljöer. Tillsammans bildar Freja och Poseidon ett unikt koncept för automatiserade dusch- och spalösningar som förbättrar livskvaliteten för de mest behövande. Givetvis kan Freja anslutas digitalt för monitorering på distans.

Exempel på produktimplementering

Stor nytta för hemmaboende samt LSS boende & äldrevård stora som små.

”Vi ser fram emot att nu kunna erbjuda våra medborgare ett unikt stöd som innebär att många som annars hade behövt hjälp av anhöriga eller personal för att kunna duscha, nu kommer att kunna klara av det på egen hand.”
– Utvecklingsledare,
Utvecklingsstab, Vård- och omsorgsförvaltningen
Karlstad kommun

”Västerås stad har under lång tid följt utvecklingen av Poseidon och vi tror att lösningen har stor potential att göra väsentlig skillnad – för både individer och
verksamheter.”
– Strateg välfärdsteknologi och e-hälsa,
Västerås Stad

”Hygienroboten är en unik innovation som löser tydliga behov. Produkten
sparar pengar och personal inom vården, men den stora fördelen är att brukaren kommer att uppleva ökad integritet och större självständighet.”
– Forskningsdirektör
Västmanlands Forsknings- och Utvecklingsråd

  • Milcross Sweden AB sparar inte användardata/personuppgifter!

Milcross Sweden AB erbjuder förmånlig, trygg och säker finansiering av månadshyra för våra Hygienassistenter via vår finanspartner.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Den unika, intelligenta duschlösningen för funktionshindrade och äldre.

Att själv kunna sköta sin hygien, ta en daglig dusch och känna sig fräsch, är något som de flesta av oss är vana vid och tar som en självklarhet. Men för personer med funktionsnedsättning och för många äldre är detta en lyx som tyvärr oftast begränsas till någon eller några gånger per vecka, och ibland ännu mer sällan.

Detta vill vi på Milcross Medtech ändra på! Med Hygienassistenterna Poseidon och Freja kan personer med funktionsnedsättning duscha dagligen, de flesta utan assistans från annan person. Och detta oftast till en kostnad som rejält underskrider duschar med personal!

Hygienassistenterna ifrån svenska Robotics Care är världsunika patenterade duschkabiner som med hjälp av smart teknik assisterar i alla moment i den dagliga duschningen, inklusive hårtvätt. Allt detta på ett helt säkert sätt, sittande i en stol med halkskydd.

Med Robotics Care Hygienassistenter blir duscharna säkrare och snabbare, och det till ett lägre pris!

Rulla till toppen