Opus 5

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

Opus 5 är en vårdsäng från vilken man kan mobilisera patienter från fotändan. Sängen kan också tiltas lateralt för att underlätta i specifika vårdsituationer.

Produktbilder

Behov och nytta

  • Brukare kan mobiliseras från sängens fotända vilket gör att rehabträning kan påbörjas i ett tidigare skede och brukaren återhämtar sig snabbare.
  • Mobilisering från fotändan gör i vissa fall att brukaren kan bli mera självständig och på egen hand ta sig i och ur sängen.
  • Arbetsmiljön för vårdpersonal vid mobilisering blir bättre då tunga manuella arbetsmoment samt obekväma arbetsställningar reduceras.
  • Att sängen kan tiltas lateralt gör att vårdgivare reducerar tunga påfrestande arbetsställningar i specifika vårdsituationer.

Exempel på produktimplementering

Sängen kan användas på äldreboenden, gruppboenden, i hemsjukvård och på sjukhus.

  • Ingen data sparas.

Engångskostnad

GATE Rehab Development AB
Box 2
333 03 Reftele

Tel 0371/318 00

Länk webbshop
Länk e-post

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

GATE är återförsäljare av produkten i Sverige

Rulla till toppen