Nock Senior 2

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

Nock Senior 2 med tillhörande app & webbplattform Nock gör det möjligt för anhöriga & vårdare att kolla koll på människor som lider av en demenssjukdom eller en kognitiv funktionsnedsättning. Klockan innehåller en rad olika larm funktioner samt tvåvägskommunikation. Klockans design stigmatiserar inte användaren vilket skapar goda förutsättningar för en effektiv implementering på boendet eller i hemmet.

Produktbilder

Behov och nytta

Våra produkter skapar en trygghet för vårdare vilket gör det möjligt för dem att fokusera på sin riktiga uppgifter istället för att känna oro över att en vårdare ska försvinna från boendet. Våra produkter möjliggör även så att brukare kan röra sig fritt på ett säkert sätt, vi bryter alltså den sociala isoleringen. Våra produkter möjliggör även ett bättre arbetsflöde på boenden genom funktioner så som säkerhetszoner, live-spårning samt röstkontroll. Våra produkter bygger starka band mellan brukare & vårdare då delaktigheten ökar från båda sidor.

Exempel på produktimplementering

  • Varbergs Kommun
  • Göteborgs Kommun
  • Lunds Kommun
  • Kalix Kommun
  • Perstorps Kommun
  • Vi använder oss av https://www.vultr.com/ vilket säkerställer att vi hanterar användardata & personuppgifter på ett säkert sätt.

Hyresmodell där boende eller anhöriga hyr in produkten + tillhörande app/webbplattform + kundtjänst. Det finns även möjlighet att köpa loss produkterna.

Via vår webbshop eller beställning via mail!
Länk till webbshop

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

We are bringing peace of mind for families via discrete GPS devices and services. How we can improve the lives of families when dementia and memory loss is a huge part of their daily life is what ́s pushing us forward. To achieve our goal we offer families devices and services that solve their current and future needs. Current needs in terms of devices that will improve home care performed by relatives. And future needs in terms of managing stress and living a healthy life. We are also building a support community for relatives, we want to offer both technical and human support. Behind the company is 25-year-old entrepreneur Philip Fransson from Landskrona supported by an international team.

Rulla till toppen