Eazense

Produktbild Eazense

Nuvarande status

Produkten finns tillgänglig på svenska marknaden.

Hemsida och broschyr

Kategori

Produktbeskrivning

EaZense erbjuder ett icke-integritetskränkande, autonomt övervakningssystem för äldre baserat på ny unik radarsensorteknologi med AI, Artificiell intelligens.

EaZense möjliggör också övervakning av närvaro och vitalparametrar, till exempel andningsmönster och andningsfrekvens. Parametrar som är viktiga att mäta vid till exempel Covid19.

För vårdgivare innebär detta till exempel att nattlig övervakning på ett vårdhem kan utföras mer effektivt eftersom resurserna riktas mot patienter som behöver hjälp och patienten kan känna sig säker på natten och blir inte störd i onödan.

Produktbilder

Behov och nytta

Hög komfort och säkerhet med EaZense AI är banbrytande för e-hälsomarknaden. EaZense nyttjar AI för prevention och ständigt lärande. På så sätt kommer EaZense att lära känna en person som har behov av tillsyn och bli bättre och bättre på att förekomma lidande.

EaZense-sensorn tillhandahåller en service på hög nivå till slutanvändaren och en stor fördel är att användaren inte behöver ha någon ”device” på kroppen så kallad ”wearable”. Signalbehandling och signalanalys utförs i själva sensorn och i molntjänsten.

Exempel på sådana tjänster är:
Patient X sover bra med andningsfrekvens på 23/min.
Patient Y har fallit ur sängen.
Person Z har en gånghastighet som avviker från det normala.

Monitorering på distans
Via EaZense molntjänst kan monitorering ske på distans via mobil, tablet eller dator.
Eftersom EaZense detekterar avvikelser automatiskt behövs inga resurser allokeras för monitorering.

EaZense är en certifierad medicinskteknisk produkt.

  • Fungerar helt utan wearables
  • Inga knappar
  • Helt automatisk
  • Ingen kamera
  • Beröringsfri
  • Integritetssäker
  • Detekterar kroppsposition och fall
  • Håller koll på vitalparametrar
  • Enkel installation

Exempel på produktimplementering

Raytelligence – levererar EaZense till äldreboende Raytelligence har levererat radarsensorsystemet EaZense till Tre Stiftelser i Göteborg för utvärdering.

Tre Stiftelser har ca 380 personer med biståndsbeslut och verksamheten bedriver omsorg, vård och service med inriktning på somatik, geropsykiatri och demens. Våra sensorer ska ingå i en testbädd som ska leda till nya arbetssätt och tryggare boende.

”Detta är vår första leverans av EaZense till ett större äldreboende och vi ser fram mot ett samarbete där vi med vår teknik kan göra stor skillnad genom att skapa större trygghet. samt bidra till ett förändrat, mer digitalt arbetssätt”, säger Tre Stiftelsers VD.

”För Tre Stiftelser är projektet med utvärderingen av EaZense testbädd i linje med vår övergripande teknikstrategi där nya tekniska lösningar kontinuerligt testas och utvärderas. Alla satsningar görs med den övergripande ambitionen att bidra till ökat välbefinnande hos våra boende. Vi ser fram emot den fortsatta utvärderingen,” säger  Administrativ chef på Tre Stiftelser

  • Milcross Sweden AB sparar inte användardata/personuppgifter!

Milcross Sweden AB erbjuder förmånlig, trygg och säker finansiering av månadshyra för våra Hygienassistenter via vår finanspartner.

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Raytelligence historia
Raytelligence bildades 2015 av Peter Martinson och Pelle Viberg. Visionen var att med spetskompetens inom radarteknik bidra till ett tryggare liv för våra äldre och kroniskt sjuka samt att ge vård och omsorg effektiva verktyg för att utveckla vården in i framtiden.

Raytelligence-teamet är en blandning av personer med kompetens som sträcker sig från industriell design och radarsignalbehandling till kompetens inom sjukvård och försäljning till sjukvårdsorganisationer.

2015 Raytelligence fick ett bidrag från Swedish Innovation Bureau – Vinnova för att utveckla en radarsensor för övervakning av vitalparametrar.

2016 Raytelligence visade upp den första versionen av 60 GHz-sensorn för övervakning av vitalparametrar. Även en molntjänst demonstrerades.

2017 Sensorn tidigare känd som RayVS1, nu EaZense, börjar användas på två fängelser i Nederländerna. .

2018 Raytelligence noteras på NGM Nordic SME

2019 EaZense visas upp på Vitalis i Göteborg och ett antal samarbetsavtal knyts.

2020 Version 2.0 av EaZense släpps och certifieras som medicinskteknisk produkt under sommaren. Försäljning i Sverige och på flera utlandsmarknader tar sin början.

Rulla till toppen