Cary Base

surplatta med en app öppen

Nuvarande status

Produkten/tjänsten finns att tillgå på svenska marknaden

Hemsida

Kategori

Produktbeskrivning

CARY Base är en kalenderklocka för personer som behöver extra hjälp att hålla reda på dygnet och dagens händelser. CARY Base visar information om datum, tid och om det är morgon, dag, kväll eller natt. Vid ett tryck på skärmen läses informationen upp. Dagens händelser kan visas på skärmen och talade påminnelser kan fås vid önskade tider. Anhöriga eller omsorgspersonal kan hjälpa till att hålla kalendern uppdaterad på distans via webbtjänsten myAbilia.

Produktbilder

Behov och nytta

Med CARYBase i hemmet ökar självständigheten och tryggheten hos den enskilde. Ett kognitivt stöd som CARY Base ger brukaren svar på ofta förekommande frågor som kan uppstå när man befinner sig i kognitiv svikt. Vilken tid på dygnet är det? När serveras maten? När kommer personalen? Är det dag eller natt?
Med hjälp CARY Base i den enskildes hem och vårt webgränssnitt, MyAbilia kan personalen nå ut med information och både den enskilde och dennes anhöriga känner sig tryggare med att man kan få svar på frågorna utan att det uppstår oro och utan att göra riskfyllda förflyttningar.
Genom att ha bättre koll på dygnet och sina planerade aktiviteter får den enskilde en bättre självkänsla och ökad självständighet, vilket kan leda till att man kan bo kvar hemma längre.
CARY Base är anpassningsbar och passar användare i både det egna hemmet och på särskilt boende. Produkten finns översatt till flera olika språk och har tal och bildstöd för att passa personer med olika nivå av kognitiv svikt.

Exempel på produktimplementering

Produkten finns förskrivningsbar i vissa regioner i Sverige. Genom förskrivning kan man få produkten som enskilt hjälpmedel via sin arbetsterapeut.

 • Våra säkerhetssystem är utvecklade med individers integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för integriteten.

  Vi har en policy för IT-säkerhet för att säkerställa att elektroniskt förvarade personuppgifter behandlas säkert.

  Vi på Abilia värnar om integriteten hos de individer vars personuppgifter vi får tillgång till och hämtar in ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter i de situationer där det behövs.

  Abilia behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag eller för att kunna delge service eller återkoppling.

 • Här följer exempel på personuppgifterna vi kan komma att behandla:
  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Titel
  • Användarnamn
  • Organisation/företag
  • Fotografier/video
  • IP adress
  • Uppgifter som självmant och frivilligt uppgivits
  • Innehåll som individen själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

  Du som individ har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Du har rätt att begära ut aktuella uppgifter, ändra dina uppgifter och möjlighet att bli borttagen.

  För mer information se länk till vår personuppgiftspolicy
  https://www.abilia.com/sv/personuppgiftspolicy

CARY Base som verksamhetsstöd: Betalningen sker genom en engångskostnad, vilken inkluderar supportlicens med fria uppdateringar, och tillgång till webbtjänsten myAbilia

Köps från Abilia AB.

Förskrivs i en del regioner som personligt hjälpmedel genom Legitimerad Arbetsterapeut och/eller Hjälpmedelscentralen.

 

Kontakt

Länk till hemsida

Om företaget

Vi tror på ett socialt hållbart samhälle där jämlikhet och mångfald råder. Vi ger människor möjlighet att delta i samhället och använda sina förmågor att leva ett rikare liv. Det är en mänsklig rättighet.

Abilias mål är att förenkla människors vardagsliv, oavsett vilka behov de har. Vi vill ge personer med särskilda behov möjlighet att vara delaktiga och oberoende. Företagets grundare hade egna personliga erfarenheter av nära anhöriga som behövde hjälp. Som de sanna entreprenörer de var såg de lösningar där andra såg problem.

Vår ambition är att arbeta för de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Vi fokuserar på att ge personer med särskilda behov ett bättre liv genom förbättrade hälsovillkor, ökad delaktighet på arbetsmarknaden, bättre inlärningsmiljö i skolorna och självständigt boende hemma.

Vi utvecklar våra produkter utifrån vår omfattande erfarenhet av användarna och deras behov. Forskningsresultaten visar att våra hjälpmedel skapar struktur under dagen, ger möjlighet att kommunicera med andra, styra apparater i hemmet och att kunna kalla på hjälp. Abilia lägger stor vikt vid att erbjuda tjänster och support av hög kvalitet, för det är viktigt för våra användare och kunder. Abilia utvecklar, tillverkar och marknadsför hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar inom områdena kommunikation, kognition, omgivningskontroll och larm.

Abilia är ett internationellt företag och har kontor i Sverige, Norge och Storbritannien. I Sverige finns vi både i Stockholm och Göteborg. Våra produkter säljs och levereras till fler än 20 länder runtom i världen tack vare våra samarbetspartners och återförsäljare.
Abilia ägs av MedCap, ett nordiskt investmentbolag som satsar på etablerade företag inom life science med stor utvecklingspotential.

Rulla till toppen